Welkom


De Stichting Ondernemersfonds Geldermalsen Centrum (SOGC) is er om centrum brede of sectorgerichte collectieve initiatieven te stimuleren en te financieren.


U vindt op deze pagina alle informatie over de Stichting, de werkwijze, de projecten en de manier waarop u financiering aan kunt vragen voor projecten.


Waarom een Ondernemersfonds?

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen (OGG) heeft het initiatief genomen om – in overleg met gemeente Geldermalsen – een ondernemersfonds in te voeren. Met het invoeren van een ondernemersfonds is de zogenoemde ‘freeriders’ problematiek opgelost. Hierdoor is er meer budget voor (nieuwe) evenementen, promotieactiviteiten en een ledenprogramma. We streven naar een veilig en aantrekkelijk centrum om te winkelen en te verblijven!


Aanleiding

Het centrum van ons dorp kreeg te maken met een flinke afname van boodschappers en dagtoeristen en daardoor steeds meer leegstand en verloedering. Geldermalsen was een bruisende dorp met een prettig en welvoorziene winkelbestand. Eigenlijk alles wat de moderne consument wenst. Om Geldermalsen weer bruisend te krijgen en te houden en activiteiten te kunnen blijven organiseren, heeft het dorp een krachtige stichting met voldoende financiële middelen nodig. Een stichting die, naast belangenbehartiging, vooral in staat is om een bijdrage te leveren aan het imago en de kwaliteit van de winkels en het centrum. Naar onze mening is het nog nooit zo belangrijk geweest als nu om van je te laten horen, je te onderscheiden en vooral om samen te werken. De Retail sector verandert immers in hoog tempo! 


Als ondernemersvereniging hadden wij een betrekkelijk laag ledenbestand. Een kleine meerderheid van de ondernemingen in het centrum waren bij OGG aangesloten en droegen de lasten van alle door hen voor het centrum georganiseerde evenementen. Een onhoudbare en niet wenselijke situatie. Teveel niet aangesloten bedrijven profiteerden mee van de geleverde inspanningen, terwijl zij geen financiële bijdrage leverden. Om deze “freeriders” problematiek (wat in heel Nederland een bekend probleem is) aan te pakken, wordt er in veel gemeenten gekozen voor het oprichten van een ondernemersfonds. En ook wij hebben daarvoor gekozen. Een ondernemersfonds is een fonds vóór en dóór ondernemers en maakt het mogelijk samen activiteiten in een winkelgebied te bekostigen. Door middel van het Ondernemersfonds delen we nu samen de lusten én de lasten!


Met meer middelen kunnen wij meer klanten naar Geldermalsen Centrum trekken en daarmee het rendement van de ondernemers verhogen. De levendigheid willen we weer terugbrengen door aan de beleving te werken. De gemeente zorgt voor de basisvoorwaarden zoals een schoon, veilig en aantrekkelijk centrum. Hoe, waar en wat bespreken we met hen. OGG en haar ondernemers zorgen dat mensen hier graag komen om te winkelen, of gewoon evenementen bezoeken of een restaurant en dergelijke, maar ook dat we onze klanten gastvrijheid kunnen en service kunnen bieden.

Onze ondernemers moeten innoveren om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van hun klanten en dat kost hen vaak (teveel) tijd en geld. OGG moet daardoor meer investeren in evenementen, promotie van de evenementen én onze leden, kwaliteit van de omgeving en beleving. Via het ondernemersfonds kunnen wij hen daarin steunen en met extra diensten en omnichannel mogelijkheden (gezamenlijke voorraadbeheer, IT-service en logistiek ofwel regionale bezorgdiensten), trainingen etc. Daarmee zetten we ons centrum weer stevig terug op de kaart!


De voordelen van een ondernemersfonds in 4 pijlers samengevat:

    1.  Groter budget voor activiteiten en service en hierdoor aantrekkelijker winkelhart

    2.  Meer promotie van het centrum

    3.   Freeriders problematiek oplossen    

    4.   Uitbreiden service van en voor onze leden


SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Verzenden