Over OGG

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen is de vereniging voor alle ondernemers in de gemeente Geldermalsen – in het centrum èn daarbuiten. Wij geloven in de kracht van samenwerken en bieden dan ook activiteiten aan met als doel om Geldermalsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken als winkelgebied, vestigingsgebied en handelsgebied. Daarnaast behartigt OGG actief de belangen van het plaatselijk bedrijfsleven en onze leden richting gemeente, provincie, investeerders en andere stakeholders.


Wat bieden we?


Netwerken

Vaak komen de mooiste ideeën tot stand door te sparren met andere ondernemers. We hebben al verschillende voorbeelden van succesvolle projecten en partnerships die zo ontstaan zijn. OGG organiseert verschillende netwerkbijeenkomsten, vaak in een sfeervolle ambiance.


Kennis delen 

Of je nu starter bent of ervaren ondernemer, we kunnen van elkaar leren. Een kijkje bij een andere zaak in de keuken is dan ook een uitgelezen manier om kennis met elkaar te delen. Dat kan gaan van hoe je processen hebt opgezet, welke aanpak je hebt om goed personeel aan te trekken of hoe je innoveert. OGG organiseert bedrijfsbezoeken waar we met de eigenaar van de zaak meekijken. Om weer vol ideeën naar huis te gaan.


Trainen 

Hoe gebruik je social media nu echt commercieel? Hoe creëer je gezamenlijk een winkelstraat die aantrekkelijk is voor de shopper? Hoe krijg je je personeel volledig klantgericht en gastvrij? Onderwerpen waar experts je wellicht naar een hoger niveau kunnen tillen. OGG faciliteert diverse trainingen gedurende het jaar op dit soort onderwerpen. Tijdens zo’n training zal kennis gedeeld worden vanuit experts en zal in een workshop vorm de inhoud praktisch toegepast worden.


Voorbereiden besluitvorming

Verschillende thema’s uit de politiek raken ons als ondernemers. OGG is een actieve sparring partner voor gemeente en provincie op beleidsvraagstukken. Om er voor te zorgen dat OGG de stem verwoord van onze leden organiseren we discussieavonden wanneer een bepaald thema om inspraak vraagt. Leden kunnen op die manier actief hun stem laten horen richting de beleidsvoerders.


Evenementen die Geldermalsen op de kaart zetten

OGG heeft een platform opgezet van waaruit verschillende evenementen georganiseerd worden. Het platform wordt ondersteund door een grote club vrijwilligers die graag bijdragen aan culturele, sociale en toeristische evenementen. Voor bewoners, mensen uit de regio of toeristisch publiek.


Gezamenlijke PR & Communicatie

Ter ondersteuning van de evenementen en andere initiatieven heeft OGG een communicatieprogramma waarin gebruik gemaakt wordt van diverse media. Met een grote online community, systematische newsletters en samenwerkingen met de pers wordt gecommuniceerd met breed bereik. Leden van OGG kunnen het communicatie-team support vragen bij activiteitenondersteuning.


En wellicht ontwikkelen zich nieuwe diensten die de ondernemers in Geldermalsen vanuit OGG verder kunnen ondersteunen. Wij staan altijd open voor ideeën en werken graag aan continue vernieuwing van onze dienstverlening.


SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Verzenden