Het Ondernemersfonds


De gemeenteraad heeft op 20 december 2016 met het voorstel voor het instellen van een ondernemersfonds in Centrum Geldermalsen ingestemd. Dit raadsbesluit (raadsvoorstel, verordening, subsidieverordening, gebiedstekening e.d.) heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Geldermalsen Centrum.


Het Ondernemersfonds heeft als doel ‘om de economische vitaliteit en levendigheid van het centrum te bevorderen’.


De gemeente heeft in een informatiebijeenkomst op 24 oktober 2016 de ondernemers geïnformeerd over de reden van het oprichten van een ondernemersfonds, de daaraan gekoppelde reclamebelasting en hoe het fonds gaat werken.


Vervolgens zijn de afspraken met de gemeente vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst. De gemeente geeft opdracht tot het innen van de Reclamebelasting aan de BSR en draagt deze vervolgens af aan de stichting. De Reclamebelasting is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het gebruikersdeel en de reclame-uiting die zichtbaar is vanaf de openbare weg.


Daarna is de Stichting Ondernemersfonds Geldermalsen Centrum (kortweg SOGC), waarin de juridische kaders van het Ondernemersfonds zijn vastgelegd.


Contactgegevens

Ons adres is: 

Stichting Ondernemersfonds Geldermalsen Centrum 
Postbus 23
4190 CA Geldermalsen


E-mail: info@oggeldermalsen.nl


Statuten

U kunt de statuten opvragen via ons e-mailadres. 


De diverse documenten kunt u inzien door op een van onderstaande onderwerpen te klikken.

Uitvoeringsovereenkomst 

Besluit Verordening Reclamebelasting Geldermalsen 2017 

Toelichting Verordening Reclamebelasting 

Besluit Subsidieverordening Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen  

Besluit Ondernemersfonds Centrum Geldermalsen


Centrumgebied

Het centrumgebied dat deel uitmaakt van het ondernemersfonds vindt u hier.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Verzenden