Lid worden

Onderneemt u in Geldermalsen? En heeft u interesse om onderwerpen gezamenlijk op te pakken, kennis uit te wisselen en onderdeel uit te maken van de community van ondernemers? Wordt dan nu lid! Het lidmaatschap van OGG staat open voor ondernemingen uit de gemeente Geldermalsen – centrum èn daarbuiten. 


Kringen

Momenteel zijn we verschillende kringen aan het opzetten omdat ons ledenaantal groeit en we zien dat ondernemers uit verschillende bedrijfstakken lid worden. Zo is er een kring van winkeliers en de kring van dienstverleners is in de maak. Wanneer evenementen echt een bedrijfstak-specifieke aanpak nodig hebben kunnen de kringen dat oppakken. Om er voor te zorgen dat u de meest relevante inhoud krijgt die voor u van belang is. Dus wanneer u bij aanmelding vermeld in welke bedrijfstak u actief bent dan ontvangt u gelijk een uitnodiging voor de relevante kringenactiviteiten.


Criteria waaraan uw onderneming dient te voldoen om lid te kunnen worden van OGG:

  • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die in de gemeente Geldermalsen een onderneming drijven, kunnen lid van de vereniging zijn.
  • Degene die lid wil worden, meldt zich via de website aan of geeft dit schriftelijk op bij het secretariaat.
  • Indien de onderneming van een lid wordt overgedragen aan een derde, verzoekt het bestuur, nadat een en ander ter kennis van het bestuur is gekomen, de nieuwe gerechtigde of deze het lidmaatschap van de vereniging wenst te continueren.
  • Het bestuur beslist of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
  • Het secretariaat zal het lidmaatschap schriftelijk bevestigen aan de kandidaat.

Contributie

In 2018 bedraagt de jaarlijkse contributie:   €350,00*

Wanneer u gedurende het jaar instroomt wordt een relatief lidmaatschapsbijdrage voor u berekend.

* m.u.v. leden via ondernemersfonds.


Ja, ik word lid

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Verzenden