De Nieuwe Winkelstraat

De toekomst van winkelgebieden staat onder druk; voor consumenten maakt het geen verschil of zij nou online of offline hun boodschappen doen, informatie zoeken of een beetje ontspanning zoeken. Dat heeft zijn effect op de aantrekkingskracht van fysieke winkelgebieden. Platform De nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland, waarbij het realiseren van een kruisbestuivingen tussen de fysieke wereld en de online wereld van belang is. Het platform faciliteert kennis, good-and-bad-practices, content (data) en infrastructuur voor lokale initiatieven en is aan de slag in ruim 75 winkelgebieden.


De Ondernemersvereniging Gastvrij G eldermalsen heeft in samenspraak met de Gemeente Geldermalsen DNWS uitgenodigd om mee te komen denken hoe we het centrum meer toekomst bestendig kunnen maken. Dat project is gestart op 30 maart 2016 en op 3 november 2016 is het actieplan opgeleverd en zij de op te pakken acties besproken. 


Hoe is dat proces gelopen?

Elk winkelgebied is uniek en heeft haar eigen uitdagingen voor de toekomst. Ook heeft ieder winkelgebied haar eigen startpunt en trajecten die al lopen, zoals detailhandelsvisies, technologie en toepassingen, opbouw ondernemersfondstrajecten, onderzoeken etc. De Nieuwe Winkelstraat heeft een aanpak die vanuit de bestaande situatie, met inachtneming van lopende trajecten, een winkelgebied helpt naar de toekomst om goede keuzes te maken, te focussen of nieuwe inzichten in te passen. De DNWS voert een scan uit volgens een vast stappenplan om te komen tot een concreet actieplan. Dit stappenplan is weergegeven in de afbeelding. 


We startten met een intakegesprek met lokale stakeholders en Rabobank waar we hoorden wat een toekomstvast winkelgebied is, welke onderdelen hierin belangrijk zijn en hoe dit kan werken. De lokale eigenheid werd in beeld gebracht: wat gebeurt er al, hoe staat het winkelgebied er voor en waar liggen de uitdagingen. DNWS analyseert en betrekt hierbij ook de informatie uit de vragenlijst, door de lokale stakeholders ingevuld, en andere beschikbare informatiebronnen als koopstromenonderzoeken. Vervolgens hebben we op 13 juni 2016 een schouw gehad waarmee we letterlijk door het gebied zijn gelopen om alle sterktes en zwaktes in beeld te brengen, inclusief inrichting, leegstand en de (digitale) bereikbaarheid.


Stap 1 tot en met 3 zijn nodig om alle informatie over het gebied en de lokale stakeholders helder te hebben. Tijdens de met de lokale partners -een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden bij het winkelgebied- hebben we op 29 juni 2016 samen de koers uitgezet voor het bereiken van een toekomstvast winkelgebied. 


Uiteindelijk heeft dit tot een actieplan geleid die DNWS op 3 november 2016 aan alle stakeholders heeft gepresenteerd en waar de te nemen acties door de stakeholders zijn bepaald. U vindt hier  het actieplan van DNWS.


Wilt u meer lezen over DNWS? Kijkt u dan even op de site; www.platformdenieuwewinkelstraat.nl

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Gabrielle van der Weide voorzitter@oggeldermalsen.nl

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Verzenden